3 قدم برای راه اندازی و رشد و توسعه کسب و کار

3 قدم که با بکارگیری آن ها می توانید تحولی عظیم در کسب و کارتان ایجاد کنید. اگر کسب و کار ندارید به شما کمک می کنیم که کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید.

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

1. برای افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار دارند

2. افرادی که کسب و کار دارند و قصد رشد و توسعه آن را دارند

مزایای این دوره : 1. غیرحضوری بودن 2. محدود نبودن به زمان و مکان 3. قیمت کمتر نسبت به دوره های حضوری

ارزش این دوره 19/000/000 ریال است که به شما عزیزان به صورت رایگان ارائه می شود

دوره رایگان هوش سیستم سازی
1503

تعداد شرکت کنندگان دوره پایه (رایگان)

حتما قبل از ثبت نام این ویدیو راهنما رو ببین