کارگاه حضوری کوچینگ فروش در شیراز

بدون شک فروش بالا کلید موفقیت در هر کسب و کاری هست
رقابت شدید و سرعت تغییرات بازارها و روندهای پیش بینی نشده باعث شده فروش نسبت به سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته باشه.

شما در این کارگاه آموزشی میتونید با صاحبین کسب و کارهای مختلف در کنار یکدیگر قرار بگیرید و از تجارب آنها در کسب و کارتان بهره ببرید.

این کارگاه چه کمکی به شما میکند؟

شناسایی و جذب مشتریان هدف

حفظ و نگهداشت مشتریان بالفعل

تکنیک های کاربردی فروش

اشتباهات فروش

سوالات مهم در مذاکرات

110 راهکار تخصصی فروش

و هر آنچه که منجر به فروش بیشتر شما شود.

تاریخ برگزاری : 20 و 21 دی ماه
ساعت برگزاری : 16 الی 19:30

ظرفیت : فقط 10 نفر