تفاوت بین مدیریت و رهبری چیست و چرا باید فرق بين مدير و رهبر را بدانیم؟

برگه ای توسط یک شخص با کت و شلوار که بر روی آن تفاوت بین مدیریت و رهبری و فرق بين مدير و رهبربه انگلیسی نوشته شده است.

تفاوت بین مدیریت و رهبری بسیار است اما در این مقاله در مورد ۱۰ فرق بین مدیر و رهبر که حتما باید به آن توجه کنیم صحبت می کنیم:

یکی از نکات بسیار مهم در کسب و کار که شاید قبلا کمتر به آن توجه می شد اما امروزه به لطف دانش بیزینس کوچینگ بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تفاوت بین مدیریت و رهبری در کسب و کار است. شاید در نگاه اول فرق بين مدير و رهبر آنچنان که باید مهم به نظر نمی آید، اما همین تفاوت در بلند مدت نقش بسزایی در سرعت رشد و پیشرفت کسب و کار خواهد داشت.

فرق بين مدير و رهبر در چیست؟

احتمالا برای شما نیز این سوال پیش آمده که تفاوت بین مدیریت و رهبری در چیست؟ با وجود اینکه خیلی از افراد معتقد اند که فرق بين مدير و رهبر وجود ندارد اما در حقیقت اینگونه نیست و تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. مهمترین تفاوتی که می تواند رهبر و مدیر را از یک دیگر متمایز نماید این است که مدیر دارای افرادی است که طبق اصول و قوانین از پیش ساخته شده برایش کار می کنند در حالیکه رهبر افراد پیرو دارد.

بصورت کلی هنگامیکه شما به عنوان یک مدیر در کسب وکارتان فعالیت داشته باشید به صورت اتوماتیک تبدیل به یک رهبر نمی شوید. برای جلوگیری از بروز مشکلات بزرگ در سازمان ها از جمله بحران منابع انسانی گرفته تا ضرر های مالی، وفاداری به شما و برندتان و بیش از آن بررسی وضعیت عملکرد، توانایی و شایستگی کارمندان باید تفاوت های میان رهبر و مدیر را بدانیم تا بتوانیم در شرایط مختلف تصمیمات درست را بگیریم.

جیم ران: رهبری، چالش بزرگ زندگی است

رهبر کسب و کار و ویژگی های رهبری:

یک رهبر با برانگیختن شوق و اشتیاق میان افراد دیگر در تلاش برای کنترل افراد و اعمال قدرت نیست، بلکه با توانایی نفوذ بر افراد آنها را به صورت داوطلبانه پیرو خود ساخته و پیروان او تمامی فعالیت ها را از روی رغبت برای رسیدن به هدف معین انجام می دهند. یک رهبر دائما به پیشرفت و حرکت رو به جلو افراد در سازمان فکر می کند و در آن راستا تلاش می کند.

ویژگی های یک مدیر:

بطور ساده یک مدیر افرادی را که زیر دست دارد با برنامه و قوانین از پیش تعیین شده به سمت اهداف راهنمایی می کند و خود ناظری بر آنها می باشد. مدیر تمامی کارها را به افراد زیر دست واگذار می کند و با برنامه ریزی، استخدام، استفاده صحیح از منابع انسانی و مالی همیشه در تلاش برای رسیدن سازمان به اهداف می باشد.

حال بیایید تفاوت بین مدیریت و رهبری را با هم بررسی کنیم:

۱. تمرکز اصلی یک مدیر بر وظیفه است درحالیکه یک رهبر بر چشم انداز تمرکز می کند.

یک مدیر همیشه راههای رسیدن به هدف را شخصا مورد بررسی قرار داده و با تعیین چهارچوب و وظایف افراد، خواهان انجام آن می شود وی بر عملکرد تمامی افراد بصورت جداگانه نظارت دارد و تمرکز اصلی یک مدیر بر تعیین هدف، سنجش آن و کنترل موقعیت می باشد. در حالیکه یک رهبر با یاد دادن استراتژی لازم به همکاران برای رسیدن به اهداف و شفاف سازی مسیر در انجام کارها به افراد آزادی عمل می دهد.

یک رهبر با شبیه سازی آینده و اهداف افراد را تحت تاثیر قرار داده تا علاوه بر مشارکت در کارهای تیمی به عملکرد کل تیم نیز اهمیت دهند و باعث انگیزه بیشتر آنها برای دستیابی به هدف گردد.

2. رهبران دارای پیرو می باشند و مدیران دارای زیردست

دومین تفاوت بین مدیریت و رهبری این است که مدیران گروه های ثابتی از کارمندان ایجاد می کنند که تمامی گروه کارمندان موظف به دادن گزارش در موقعیت های مختلف به مدیر هستند زیرا کارمندان دائما ترس از دست دادن پست و مقام خود را دارند اما یک رهبر دارای پیروانی است که به صورت داوطلبانه به یاری رهبر می شتابند و رهبر با مشخص کردن شاخص های کلیدی سعی بر این دارد که پیروانش در پیشبرد اهداف مفید عمل کنند.

تفاوت بین مدیریت و رهبری در تصویر کاملا مشخص است

۳. رهبران درحال ساخت یک تیم هستند در حالیکه مدیران اعضای یک گروه را مدیریت می کنند.

یک رهبر برای تک تک افراد ارزش قائل است زیرا خود را جزء اعضا می داند و بر این باور است که هر فرد نقش مهم و حیاتی را دارد. این در حالی است که یک مدیر در قالب یک گروه، افراد را کنترل می کند و هر فرد تا زمانی که در گروه حضور دارد باید با توجه به چارچوب، وظایفش را همانگونه که تعیین شده است انجام دهد و در صورت ترک گروه مدیر به راحتی فرد دیگری را جایگزین می کند و این سومین فرق بين مدير و رهبر است.

۴. کنترل کردن ریسک توسط مدیر صورت می گیرد ولی ریسک کردن توسط رهبر انجام می شود.

رهبران همیشه بدنبال یافتن چیزهای جدیدی هستند حتی اگر در آن شکست بخورند، زیرا آنها شکست را جزء موفقیت می دانند و همیشه در حال ریسک هستند. اما یک مدیر ریسک کردن را به حداقل می رساند و سعی بر این دارد که از مشکلات اجتناب و یا آنها را کنترل کند ولی ریسک نکند و این چهارمین فرق بین مدیر و رهبر است.

۵. مدیر در نقش هدایت گر ظاهر می شود در حالیکه رهبر یک مربی است.

مدیران اغلب یک راهنما برای انجام وظایف تعیین شده هستند و به افراد می گویند که چگونه وظایف را عملی کنند، در حالیکه یک رهبر هیچ وقت به افراد نمی گوید که چه کاری را چگونه انجام دهند زیرا رهبر به پتانسیل افراد خوش بین است و براین باور است که افراد برای انجام کارها، نحوه انجام دادن را می دانند و یا قادر به یافتن مسیر هستند.

۶. ششمین تفاوت بین مدیریت و رهبری: در صورت عدم حضور مدیر کارها دچار اختلال می گردد درحالی که در نبود رهبر نیز کارها به خوبی پیش می رود.

هنگامی که مدیر خود را درگیر نظارت بر کارها، تذکر و ایجاد نظم در بین اعضای گروه می کند مسلماً در نبود وی کسب و کار دچار اختلالاتی می شود این در حالی است که یک رهبر همانند یک بیزینس کوچ درس هایی را به افراد می دهد تا در نبود وی نیز آنها از عهده وظایف خود برآیند.

۷. مدیر باعث حفظ اوضاع و رهبر سبب بهبود می گردد.

یک مدیر برای کنترل اوضاع و حفظ منافع سازمان در تلاش است اما رهبر همیشه در تلاش بر انتخاب راهکارهای جدید و ایجاد روابط و بهبود آن می باشد. بطور کلی تلاش های رهبر بیش از هر چیز برای پیشبرد اهداف و مصالح مجموعه با در نظر گرفتن منافع و روحیات افراد است.

۸. قدرت بیان مربوط به رهبر و تفسیر آن مربوط به مدیر می باشد.

یک رهبر باید بتواند تفکر و نگرش خود را با جزئیات توضیح دهد تا سازمان به راحتی و بدون مشکل از آنها پیروی کند، اما یک مدیر می بایست تمام نظرات را با توجه به موقعیت و شرایط تیم و قدرت درک آنها تفسیر کند و این هشتمین تفاوت بین مدیریت و رهبری است.

۹. یک مدیر باید سرسخت و یک رهبر می بایست دارای بینش باشد.

نهمین تفاوت بین مدیریت و رهبری این است که یک مدیر همیشه برای رسیدن به هدف باید سخت کوش باشد و تمام اقداماتی را که منجر به رسیدن هدف می گردد را انجام دهد، اما یک رهبر با در نظر گرفتن موانعی که روبروی کسب و کارش قرار خواهد گرفت، آنها را پیش بینی و هدف گذاری می کند.

۱۰. رهبری که «انتخاب» میگردد و مدیری که « استخدام » میشود

برای داشتن قدرت، یک رهبر توسط پیروانش انتخاب می گردد و دارای احترام می باشد و تمامی دستورات وی با اشتیاق و رغبت انجام می گردد. این در حالی است که یک مدیر برای انجام کاری استخدام می گردد تا ناظری بر زیر دستان خویش باشد و تلاش کند که کارمندان مجموعه دستورات را بدون کم و کاستی انجام دهند و به همین دلیل احترام به یک مدیر تضمین شده نیست.

داشتن هردو نقش توسط  یک فرد لازم نیست اما یک سازمان برای دستیابی به هدف هم به مدیر و هم به رهبر نیاز دارد.

این مقاله یکی از مجموعه مقالات آموزشی بیزینس کوچینگ در وب سایت محمدرضا سلطانی می باشد. پیشنهاد می کنیم دیگر مقالات این سایت را نیز بخوانید

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید